2,5 House 5

Các phòng ngủ đều có ánh sáng và thông gió tốt mặc dù nằm khuất bên trong con hẻm nhỏ. Nguồn thiết kế: Khuôn Studio

2,5 House 5