2,5 House 3

Chủ nhà tận dụng tối đa không gian bằng cách nâng sàn lên chừa không gian bên dưới để chứa đồ và làm băng ghế cho bàn ăn. Nguồn thiết kế: Khuôn Studio

2,5 House 3