2,5 House 2

Diện tích khiêm tốn nhưng chủ nhà dành hẳn một nửa ban công để trồng cây. Nguồn thiết kế: Khuôn Studio

2,5 House 2