ED_MW-Huế_7

Hệ thống cửa lưới đóng mở linh hoạt, tạo hiệu ứng mỹ thuật độc đáo khi kết hợp với ánh sáng. Ảnh: Hiroyuki Oki

MW Archstudio hệ thống cửa lưới