ED_MW-Huế_6

Hệ thống cây xanh và sỏi đá phủ kín từ vườn vào nhà, “xâm lấn” một phần diện tích mặt bằng tầng 1, xóa bỏ ranh giới trong – ngoài. Ảnh: Hiroyuki Oki

MW Archstudio vườn