ED_MW-Huế_3

Để thích ứng với khí hậu cực đoan của Huế, công trình kết hợp vật liệu công nghiệp với vật liệu tự nhiên địa phương như tre đực, sỏi đá… và trồng cây bản địa trong vườn. Ảnh: Hiroyuki Oki

MW Archstudio vật liệu địa phương