LESS_(43) (1)

Less House sáng đèn khi đêm về, khoe được tối đa hiệu ứng xuyên thấu thấp thoáng và sáng toả như ngọn hoa đăng. © Quang Dam