LESS_(41)

Lưới thép với những khoảng hở tinh tế, vừa hé lộ nhưng cũng đủ để đảm bảo riêng tư cho ngôi nhà. © Quang Dam