LESS_(30)

Phòng ngủ còn lại nằm ở phía đối diện với cách bố trí tương tự nhưng có thêm khoảng đệm trước cửa ra vào tạo không gian thiền định riêng. Trên trần phần lỗ thông khí được xử lý khéo léo. © Quang Dam