LESS_(27) (1)

Nắng chiều vẽ lên những tia nhảy nhót, bức tranh của những mảng sáng thưa mau trên tấm “canvas” tường nhà. © Quang Dam