LESS_(18)

Những sóng màu đậm nhạt huyền ảo vẽ lên tường nhà tắm mỗi khi nắng mặt trời rọi qua ô kính trần. © Quang Dam