LESS_(13)

Trên trần phần lỗ thông khí được xử lý khéo léo với phần lưới uốn lượn sóng duyên dáng. © Quang Dam