LESS (28)

Nắng chiếu qua biểu tượng đức Phật trên ô cửa, huyền ảo đầy diệu kì. © Quang Dam