Tòa-nhà-trăm-tuổi-lột-xác_5

Mất hai năm để hoàn thành việc cải tạo tòa nhà.

Cải tạo hai năm tòa nhà trăm tuổi