Nhà-Tiam-9

Phần không gian phía trên dành cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Nhà Tiam 9