Nhà-Tiam-8

Tầng 1 được dành làm không gian quán cafe

Nhà Tiam 8