Nhà-Tiam-6

Ngôi nhà sau cải tạo có 3 tầng và đủ không gian cho cả 7 thành viên trong gia đình.

Nhà Tiam 6