Nhà-Tiam-3

Căn nhà trước – sau cải tạo khi nhìn từ bên trong.

Nhà Tiam 3