Nhà-Tiam-2

Căn nhà trước – sau cải tạo khi nhìn từ bên ngoài.

Nhà Tiam 2