Nhà-Tiam-17

Tầng 3 ngoài phòng ngủ còn có một khu vực để uống trà.

Nhà Tiam 17