Nhà-Tiam-16

Cầu thang xoắn ốc cũ kỹ và kém hiệu quả đã được thay thế bằng cầu thang thẳng.

Nhà Tiam 16