Nhà-Tiam-14

Nội thất được sắp đặt ở mức tối thiểu nên ngôi nhà luôn thông thoáng và rộng rãi.

Nhà Tiam 14