Nhà-Tiam-13

Nội thất hầu hết được làm bằng tre, nứa, … bền vững và thân thiện với môi trường.

Nhà Tiam 13