Nhà-Tiam-11

Tầng 2 gồm có phòng ngủ chính, phòng ăn và phòng bếp được ngăn cách với nhau bằng những tấm cửa gỗ.

Nhà Tiam 11