Nhà-Tiam-1

Tiam trước cải tạo khá tồi tàn

Nhà Tiam 1