North-Perth-House-6

Cấu trúc lắp ráp của các tấm bê tông đúc sẵn. Ảnh: Ben Hosking.

North-Perth-House-6