BAAO-Carroll-Gardens-9

Một khoảng sân lát đá xanh được che bởi phần boong của tầng trên.

BAAO Carroll Gardens 9