BAAO-Carroll-Gardens-8

Phần mở rộng được thiết kế quanh một cây mộc lan.

BAAO Carroll Gardens 8