BAAO-Carroll-Gardens-7

Các kiến trúc sư đã tạo ra một bức tường đụng đồ pegboard khổng lồ để gia đình có thể lưu trữ các vật dụng hoạt động ngoài trời của họ.

BAAO Carroll Gardens 7