BAAO-Carroll-Gardens-6

Khu vực ngồi nghỉ nhìn ra sân sau

BAAO Carroll Gardens 6