BAAO-Carroll-Gardens-3

Khu vực bàn ăn chiếm phần mở rộng của tầng phòng khách

BAAO Carroll Gardens 3