BAAO-Carroll-Gardens-2

Văn phòng kiến trúc BAAO đã mở rộng, tạo thêm không gian sống trên cả ba tầng của ngôi nhà phố Carroll Gardens ở Brooklyn.

BAAO Carroll Gardens 2