Can xep cam hung 3

Hệ thống dầm bo mái được tận dụng để tạo thành các lớp không gian mở rộng trên một mặt phẳng. Ánh sáng được đưa vào không gian qua các cửa sổ vòm trổ ra ngoài.