Can xep cam hung 1

Căn gác xép chỉ được coi là nơi chứa đồ thừa, thậm chí bị bỏ qua đã được cải tạo thành không gian đọc sách, tập yoga, nghỉ ngơi.