Chất-cảm-của-thời-gian_4

Để đối phó với thời tiết không mấy dễ chịu của Hà Nội, giải pháp không gian cần có sự tinh tế và linh hoạt. Nội thất gỗ và thảm với điểm nhấn chính là hệ khung kim loại của công trình là một hiệu ứng bất ngờ, thú vị.

Cải tạo nhà tập thể HN 2