Untitled-7

Nội thất cổ của ngôi nhà được kết hợp khéo léo với các sản phẩm hiện đại, thất hay các thiết bị kể cả khi đó là đồ nội điện tử mới nhất.