Untitled-5

Một số ô cửa xưa được để nguyên không sửa chữa, giữ lại cho ngôi nhà những câu chuyện kể của riêng nó.