Untitled-3

Cây xanh được sử dụng như một cách cân bằng hiệu quả với màu đá thô, khiến ngôi nhà trở nên dịu mát và gọi mời.