Vương-quốc-của-họa-tiết_8

Rương kéo cổ kiểu Gustavian. Gương cổ kiểu Venetian. Đèn bàn Imogen Pope London. Ảnh: Chris Horwood

Vương quốc của họa tiết 4