Vương-quốc-của-họa-tiết_7

Khung thép cửa sổ và cửa ra vào của Clement Windows Group. Thảm đặt riêng “River Scene” của The Rug Company. Ảnh: Chris Horwood

Vương quốc của họa tiết 3