Vương-quốc-của-họa-tiết_5

Giấy dán tường vẽ tay “Little London” của de Gournay. Nội thất gỗ đặt riêng của Shape London.
Giấy dán tường tủ sách vẽ tay “Oak Leaves” của de Gournay. Ảnh: Chris Horwood

Vương quốc của họa tiết trang trí tường Little London