Vương-quốc-của-họa-tiết_3

Giấy dán tường de Gournay vẽ tay bức “River Scenes of Benghal” trên giấy mạ bạc mờ. Mành che de Gournay họa tiết hoa lá thêu tay trên vải lụa gân. Ảnh: Chris Horwood

Vương quốc của họa tiết trang trí tường River Scenes of Benghal