Vương-quốc-của-họa-tiết_11

Giấy dán tường de Gournay vẽ tay hình hồng hạc tông màu san hô trên giấy mạ bạc với độ chuyển màu vàng. Đèn tường dài màu vàng đặt riêng của The Urban Electric Company. Gương tròn màu hồng đặt riêng của Reid & Wright. Vòi nước của Catchpole & Rye. Bồn tắm của Alessi. Ảnh: Chris Horwood

Vương quốc của họa tiết trang trí tường hình hồng hạc