Vườn-Zen-Star-House-Taiwan_6

Hình ảnh: Yi-Hsien Lee, atelier GRATIA

Vườn Zen Star House Taiwan thông tầng