Terry de Gunzburg – h

Ban đầu, khu vườn được tạo dựng bởi kiến trúc sư cảnh quan Michel Semini, sau đó được tiếp nối bởi Terry de Gunzburg cùng với sự đóng góp của kiến trúc sư cảnh quan trẻ David Papin. Tác phẩm “Nhà thơ và nàng thơ” của Niki de Saint Phalle.

Terry de Gunzburg - h

Terry de Gunzburg – h