Terry de Gunzburg – g

Cửa chớp gỗ bên trong và giường Bồ Đào Nha khiến giấc ngủ trưa trong căn phòng tầng áp mái trở nên khó cưỡng. Đèn của Frederik Takkenberg. Ảnh của Henti Cartier- Bresson.

Terry de Gunzburg - g

Terry de Gunzburg – g