Terry de Gunzburg – c

Với chiều cao 6m ấn tượng, phòng khách siêu thực đã chứng thực cho cuộc giao thoa nghệ thuật sáng tạo giữa Jacques Grange và Terry de Gunzburg. Terry muốn lò sưởi bằng gốm, Jacques đề nghị những mảng vuông gần như gắn khớp mang đến tính hiện đại. Dãy tượng sành “binh đoàn kiên nhẫn” của Veronique Durieux. Tranh xếp của Marcin Dudek, tủ của Garouste và Bonetti, bàn của Mattia Bonetti. Cặp ghế dựa, Đèn sàn của Vincent Corbiere. Ghế dựa xếp của Jean Royere. Tràng kỷ Rossi di Albizzate.

Terry de Gunzburg - c

Terry de Gunzburg – c