Tín-hiệu-ngầm-của-đẳng-cấp_3

Khung kính lớn đem một góc nhìn tươi mát vào căn phòng sinh hoạt chung. Ảnh: Doublespace

Tín hiệu ngầm của đẳng cấp khung kính lớn