Tín-hiệu-ngầm-của-đẳng-cấp_1

Cầu thang xoắn tuyệt mỹ với thiết kế đèn do Burdifilek đặt hàng riêng cho Mathew McCormick Studio thực hiện. Ảnh: Doublespace

Tín hiệu ngầm của đẳng cấp cầu thang xoắn