Untitled-7

Là một nghệ sĩ, NTK thời trang, chủ nhân đặc biệt chú ý đến những tác phẩm nghệ thuật đương đại và biến chúng thành một phần hữu cơ của nội thất.